Arkivfoto

Missade blodpropp – läkare kritiseras

En läkare på akutmottagningen på Mölndals sjukhus kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att ha missat en blodpropp i benet hos en patient.

En patient sökte vård på akutmottagningen på Mölndals sjukhus med smärta i höger ben. Läkaren som undersökte patienten uteslöt att patienten skulle ha en blodpropp i venen. Enligt läkarens bedömning berodde smärtan i högerbenet på ischiasbesvär.

Läs också:Mölndals sjukhus missade blodpropp

Senare visade det sig att patienten hade en blodpropp i bäckenpulsådern i höger ben. Patienten opererades och drabbades efter operationen av en infektion.

Nu kritiserar IVO läkaren på akutmottagningen för att ha brustit i undersökningen och bedömningen av patienten och för bristfällig dokumentation i patientjournalen.

Enligt IVO:s bedömning så ska patienten ha haft kliniska tecken till blodpropp och att det borde ha utförts en fullständig neurologisk undersökning och en cirkulatorisk bedömning.

Patienten har fortfarande smärtor i högerbenet på grund av en nervskada, som IVO inte utesluter kan ha kommit från den långa tid patienten hade nedsatt cirkulation i benet innan den fick rätt diagnos.

Läkaren säger i ett yttrande att hen har svårt att tro att hen inte skulle ha kontrollerat temperaturen i foten och även känt efter pulsar.

Detta framgår dock inte av patientjournalen. IVO kritiserar dokumentationen i patientjournalen som uppvisar brister avseende undersökning och bedömning av patienten.

Syftet med att föra patientjournal är enligt Patientdatalagen att bidra till god och säker vård av patienten, men även att den är en informationskälla för uppföljning och utveckling av verksamheten samt för tillsyn och rättsliga krav.

När det gäller operationen av blodproppen konstaterar IVO att sårinfektioner är en komplikation som är svår att undvika helt. Så därför anser IVO att vården och behandlingen i samband med operationen var adekvat, sakkunnig och omsorgsfull.

Karina Hansson

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar