Militärtält ska skydda riskgrupperna

För att inte patienter i riskgrupperna som vårdas på vårdcentralen ska utsättas för corona och andra smittor, får andra patienter boka tid och träffa läkare i ett tält utanför.

Just nu står ett tält utanför Distriktsläkarnas vårdcentral på Jungfruplatsen. Försvarsmakten har under onsdagen satt upp tältet som ska fungera som en barriär för att skydda patienter i riskgrupper som vårdas på den ordinarie vårdcentralen. Tältet har vårdcentralen blivit tilldelade av Västra Götalandsregionens enhet Säkerhet och beredskap efter att man har gjort en hemställan om att man vill ha ett.

– På vårdcentralen vårdar vi sköra patienter utan infektioner men som har allvarliga kroniska symptom och vi vill värna de personerna, säger Cornel Popa, verksamhetschef på Distriktsläkarna.

Som på många andra vårdcentraler har den på Jungfruplatsen ingen möjlighet att avdela lokalerna så att man kan emot de olika patientgrupperna separat. Därför kommer tältet att användas till att ta emot bokade patienter som läkare över telefon har bedömt behöver uppsöka en läkare.

– Vi gör en första telefonbedömning så att inte någon ska komma hit i onödan.

Cornel Popa uppmanar dem som är förkylda eller har en lindring infektion att stanna hemma i första hand. Om man är osäker på om man behöver vård ska man ringa vårdcentralen och inte ta sig dit på eget bevåg.

– I och med att vi har brist på skyddsutrustning vill vi vara förberedda i förväg om en patient ska komma.

När man fått en tid så så bokas man in med ett tidsmässigt mellanrum så att inte fler än en patient åt gången ska vistas i tältet, allt för att undvika smittspridning.

Om man ska förnya ett recept går det också bra att ringa vårdcentralen.

– Vi försöker lösa så mycket som möjligt över telefon och vi är proaktiva och ringer upp alla äldre patienter för att höra hur de mår, om de behöver förnya recept så att de kan klara sig tre månader och hålla sig hemma.

Cornel Popa säger också att man kommer att erbjuda hembesök.

– Vi ser det som vår uppgift att vara på tårna och göra allt som vi kan för att man inte ska överbelasta sjukhuset.

Cornel Popa säger att det viktigaste budskapet han vill skicka ut till Mölndalsborna är: Åk aldrig till en vårdcentral om du har en infektion. Ring vårdcentralen så att de kan göra en första bedömning. Anser läkaren att du behöver besöka vårdcentralen får du en bokad tid. Då hinner vårdcentralen planera besöket och kan på så sätt hushålla med skyddsutrustningen, något som det är stor brist på i hela landet.

– Men vi har hittat en egen lösning, vi har köpt in skyddsmasker som är anpassade till byggmarknaden, säger Cornel Popa.

Skyddsmaskerna är så kallade halvmasker och innehåller filter som ska kunna filtrera virus.

– De kan också återanvändas genom att vi spritar dem. Vi har också köpt in byggskyddsglasögon. Men det råder fortfarande brist på allt i hela landet.

Hittills har försvarsmakten satt hittills upp två tält utanför vårdcentraler i Mölndal. För att få ett tält behöver vårdcentraler som har avtal med Västra Götalandsregionen göra en hemställa om nationella stödresurser till regionen.

– Vi har inte haft någon anstormning, vissa vårdcentraler har behov av det andra inte, säger Per Beckman, regionutvecklare för krisberedskap och civilförsvar på Västra Götalands-regionen.

Han säger att tiden får utvisa om fler vårdcentraler kommer att ha behov av tält för att hantera olika patientgrupper.

Karina Hansson

karina.hansson@molndalsposten.se

Coronavirusinfektion covid-19

Vid förkylningsbesvär: 

• Undvik sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. 

• Vid infektion med covid-19 blir du oftast inte så sjuk att du behöver kontakta vården. Ring dock din vårdcentral eller 1177 om du känner dig mycket sjuk, är över 80 år eller arbetar inom vård och omsorg. Det är viktigt att du ringer först och inte åker direkt till en mottagning.

• Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se.

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 113 13 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens – frågor och svar