Cirka 1 000 nya bostäder planeras i området Pedagogen Park de närmaste åren. I dagarna blev det klart att Skanska förvärvar fyra fastigheter där med sammanlagt cirka 350 byggrätter. Arkivfoto

Mångmiljonaffär vid Pedagogen Park

Skanska köper fyra fastigheter i Mölndal till ett värde av 280 miljoner kronor. Det rör sig om fyra kvarter i området Pedagogen Park.

Företaget har tecknat avtal med Aspelin Ramm fastigheter om att köpa fyra fastigheter med totalt 350 byggrätter för bostäder. I området Pedagogen Park planeras cirka 1 000 nya bostäder totalt. 

– Vi har en detaljplan som inte är klar ännu, men bedömningen är att den blir klar om ungefär ett år. Vi räknar med att börja byggnationen första kvartalet 2019, säger Lars Henriksson, regionchef på Skanska.

Skanska tillträder fastigheterna i takt med att detaljplanen vinner laga kraft, vilket alltså förväntas ske under det tredje kvartalet 2018.

Det finns flera anledningar till Skanskas beslut.

– Det hänger ihop med områdets identitet och att det sätt som Aspelin Ramm jobbat passar väl i linje med vår egen strategi och våra tankar om vad som är viktigt för ett bostadsområde. I samarbete med dem kommer vi utveckla ett område som vi tror ska bli attraktivt, säger Lars Henriksson.

Att det redan idag finns service och arbetsplatser i området ser han som en styrka.

– Att förena detta med bostäder blir ett bra komplement. 

Huvudspåret i de fyra kvarteren blir bostadsrätter och planen är att den första inflyttningen ska kunna ske vid årsskiftet 2020/2021.

Lotta Nyvall

lotta.nyvall@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar