Stadsarkivet får ta emot många förfrågningar från Mölndalsbor som vill veta om de är vaccinerade mot mässling. Foto: arkivbilder

Många vill veta om de är vaccinerade

De senaste veckorna har många hört av sig till Mölndals stadsarkiv för att få veta om de blev vaccinerade mot mässlingen som barn.

– Vi hanterar förfrågningarna skyndsamt, säger stadsarkivarien Carl Henrik Ronge.

Enligt stadsarkivarien började det komma fler förfrågningar i slutet av december. Många vill nu få ut sin journal för att få veta om de är vaccinerade mot mässlingen.

– Vi har bara elevhälsovårdsjournaler från barn som gått i kommunal skola i Mölndal, säger Carl Henrik Ronge.

Läs mer: Extra personal mot mässling blir kvar

Vaccin mot mässling erbjuds tidigare

Arkivet har journaler från personer födda 1964 och framåt, men under en längre period bevarades endast ett urval av journalerna för forskningsändamål. Det innebär att endast journaler från elever födda den 5:e, 15:e och 25:e varje månad bevarades. För personer födda 1979 och senare finns samtliga journaler från elevhälsan bevarade.

– Vi hanterar förfrågningarna skyndsamt och skickar normalt journalkopior samma dag. Om man har anslutit sig till e-tjänsten Mina meddelanden kan vi också skicka kopiorna digitalt, annars skickas de hem till folkbokföringsadressen, säger Carl Henrik Ronge.

För att få ut journaler från BVC ska man vända sig till Regionarkivet i Vänersborg. Även där har det märkts av ett ökat tryck sedan mässlingsutbrottet tog fart.

Elvira Linderot

Fakta: Vaccination mot mässling

I det allmänna vaccinationsprogrammet får barn en första vaccinationsdos vid 18 månaders ålder. Sedan får barnet en påfyllnadsdos i 6 till 8 års ålder.

Du som är född i Sverige mellan 1960 och 1980 kan behöva vaccinera dig eller komplettera ditt skydd mot mässling, om du inte har haft sjukdomen. En liten del av befolkningen som är född mellan 1960 och 1970 har varken haft sjukdomen eller fått någon dos vaccin. Du som är född mellan 1970 och 1980 har ofta fått endast en dos vaccin.

Sedan 1981 har nästan alla barn fått två doser vaccin och är skyddade mot mässling.

Källa: Vårdguiden och Västra Götalandsregionen.

Relaterade artiklar
Fler artiklar