Många lämnar skolan – trots lärarbristen

Det finns ett stort behov av fler lärare. Trots det är det många utbildade som lämnat skolan. Det visar en rapport som Lärarförbundet gjort.

Trots satsningar och ett stort behov av lärare i framtiden, så är det många lärare som inte stannat kvar i yrket. Det visar Lärarförbundets ”Frånvarorapporten” som bygger på statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

I Västra Götaland räknar man med att skolorna kommer att behöva rekrytera 11 500 lärare fram till 2019, ändå är det 17 procent av de utbildade lärarna i länet som inte längre jobbar i skolan visar rapporten.

I Mölndal handlar det om 19,7 procent av de totalt 1202 lärarutbildade som valt att göra något annat. 

– Många lärare lämnar yrket med sorg i hjärtat. Att vara lärare är ett kvalificerat och utmanande yrke som med rätt förutsättningar är ett riktigt drömjobb. Men idén om vad läraryrket skulle kunna vara räcker inte, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.

Enligt SCB så är det ganska stor spridning mellan olika branscher och yrken bland de lärarutbildade som varken jobbar som lärare eller i skolan. Exempel på yrken som är vanligare finns både inom vården och offentlig förvaltning.

En enkätundersökning som SCB genomförde 2016 visar dock att 60 procent av de lärare som lämnat skolan skulle kunna tänka sig att komma tillbaka. De tre viktigaste faktorerna för att ta det steget var då rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön.

– Lärarbristen är inte ett olösligt mysterium. Med högre lön, rimliga arbetsvillkor och mer makt över yrkesutövandet går trenden att vända och få fler att vilja bli och fortsätta vara lärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Kajsa Lind

redaktion@molndalsposten.se