Män tar ut en tredjedel av föräldraledigheten

I Sverige har mäns uttag av föräldraledighet ökat från 12 procent till 27 procent på sjutton år. I Mölndal är papporna något bättre på att stanna hemma med sin nyfödde.

Siffror från Försäkringskassan som nyhetsbyrån Siren sammanställt visar att det sker en långsam ökning av mäns föräldraledighet. I snitt betalas en dryg fjärdedel, 27 procent, av föräldrapenningdagarna ut till män. I Mölndal är däremot papporna något bättre på att vara hemma med sin son eller dotter. 30,4 procent av föräldrapenningdagarna som betalades ut i Mölndal under 2016 gick till män. Det är också en liten ökning med 0,2 procentenheter från året innan.

Totalt betalades 348 877 nettodagar ut i Mölndal under 2016, varav 242 738 dagar betalades ut till kvinnor och 106 139 till män. Det gör också att Mölndal placerar sig på 28:e plats när man rangordnar Sveriges 290 kommuner efter hur stor del av föräldrapenningen som betalas ut till männen.

Hur stor del av föräldraledigheten som plockas ut av papporna varierar också stort i Sveriges kommuner. I Dorotea i Västerbottens län plockades 34,4 procent av dagarna ut av män, medan i Ljusnarberg i Örebro län var endast 18,4 procent. I kommunen där papporna var näst sämst under 2016 på att plocka ut pappaledighet, Dals-Ed, minskade antal utbetalda dagar till män med hela 7,1 procent från året innan. I Orsa gjordes en lika stor förändring fast åt det motsatta hållet, där andelen dagar som plockades ut av män ökade med 7,1 procent.

– När den första ”pappamånaden” infördes började pappor använda ledigheten. Det var många som inte gjorde det alls tidigare. När andra månaden infördes började de pappor som tog ut lite ledighet att även ta ut den andra månaden, säger Ann-Zofie Duvander forskare på Stockholms universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

Linus Annlöv

redaktion@molndalsposten.se