Arkivfoto

Majoriteten av barnen går på fritids

Andelen barn som går på fritids har ökat de senaste tio åren. I Mölndal är nästan sju av tio skolbarn inskrivna på fritidshem.

För tio år sedan gick i snitt 47 procent av barn i åldern 6-12 år ute i landet på fritidshem. På tio år har den siffran ökat till 57 procent i snitt för landets kommuner. Det visar siffror från Kommun- och landstingsdatabasen som nyhetsbyrån Siren tagit del av.

I Mölndals kommun är siffran högre än så. Här går 68 procent av alla barn mellan 6 och 12 år på fritids, det vill säga nästan sju av tio barn. I grannkommunen Kungsbacka är det 65 procent av eleverna i det åldersspannet som går på fritids. I Göteborg är motsvarande siffra 53 procent.

– Fritidshemmen ser väldigt olika ut, både mellan och inom kommuner, säger Carin Falkner, forskare och lektor i pedagogik på Högskolan i Borås, till Nyhetsbyrån Siren.

I Skinnskatteberg är bara 23 procent av barnen inskrivna i fritidshem, den lägsta siffran i landet. den högsta siffran i landet återfinns i Sollentuna, där motsvarande siffra är 86 procent.

– Det som kan skilja sig väldigt mycket är hur många barn per vuxen det är. Det finns också stora skillnader i hur många som arbetar på fritidshemmen som har en pedagogisk utbildning, fortsätter Carin Falkner. Snittet för kommunerna ligger på 57 procent inskrivna barn i åldern 6-12 år. För tio år sedan var snittet 47 procent.

Emma Hellström

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar