Magnifik Malm intog scenen

SPF Seniorerna Sagsjön i Kållered och Lindome

Torsdagen 16/11 hade undertecknad nöjet att hälsa ett sjuttiotal medlemmar välkomna till november månads medlemsmöte i Apelgårdens samlingssal. Kort information om möte med staden och dess önskemål att vi ideella föreningar skall driva träffpunkterna. I dagsläget har samtliga kallade föreningar tackat nej till denna invit. Den hittillsvarande KPR-gruppen med deltagare från samtliga pensionärsföreningar i staden, har bytt namn till Prim, Pensionärsrådet i Mölndal. En skrivelse har skickats till alla politiska partier i staden.

Barbro N informerade om julmarknadsresan till Koberg, ett fåtal platser kvar, samt Falkenbergsrevyn. Anmälningslistor cirkulerades. Undertecknad påminde om nästa medlemsmöte 14/12, terminens sista. Anmälan till mig senast 5/12. Gunnar T påminde om annalkande årsmöte och efterlyste ersättare för dem som avsäger sig omval. En väl fungerande förening, som vår, är helt beroende av en väl fungerande styrelse, samt inte minst ett väl fungerande kök. Alltså; säg ja, när valberedningen hör av sig. Det är roligt att vara med och påverka föreningens aktiviteter och utveckling, fråga mig.

Så var det äntligen dags för de viktigare inslagen, fika och underhållning. Kökets insatser med goda mackor och kakor applåderades med rätta, och sedan intog dagens gäst, KG Malm, scenen. Efter lite hummande och stämmande bjöds vi på ett väl komponerat program. KG framförde, på ett medryckande sätt , såväl kända som lite okända visor blandat med skrönor och historier, samt också några allvarsord. Mycket uppskattat. Sedan följde lotteriet, där en av våra medlemmar vann fyra gånger på samma ”åra”. Tala om tur! Så var ytterligare ett lyckat möte med SPF Sagsjön till ända – och det kommer fler! Nästa medlemsmöte 14/12 i Johanneskyrkan i Lindome.

Bengt Jinfäldt

Relaterade artiklar
Fler artiklar