Uppslutningen var stor när det i tisdags hölls ett möte om Balltorps biblioteks framtid. Foto: Jennifer Hajdic

Livlig debatt om bibliotekets framtid

En livlig debatt men inga beslut. Så kan man sammanfatta tisdagens möte om Balltorps biblioteks framtid.

Det var kultur- och fritidsnämndens ordförande Karin Vedlin (S) som bjudit in till mötet för att diskutera bibliotekets framtid.

Det var i höstas som det blev känt att Balltorps bibliotek hotas av nedläggning. Anledningen är Mölndals stads satsning på ett nytt stadsbibliotek och de höga kostnaderna som det för med sig. Därefter har det varit mycket protester bland boende i stadsdelen och andra som använder biblioteket.

Läs även 8/2: Allt-starkare-stod-for-hotade-biblioteket/ 

25/11: Sparkrav kan stänga ett av biblioteken

17/1: Debatt: ”Låt oss behålla Balltorps bibliotek”

Karin Vedlins förhoppning med tisdagens möte var att få till en diskussion mellan parterna.

– Vi vill ha dialog och samtal. Konfrontation vinner ingen på, säger hon.

På mötet deltog förutom ledamöter i kultur- och fritidsnämnden även representanter från Balltorpsskolans brukarråd, kommunalrådet Marcus Claesson (L), bibliotekarier på Balltorps bibliotek, föräldrar till barn som går på Balltorpsskolan, representanter för olika verksamheter på biblioteket samt barn och ungdomar som använder biblioteket på olika sätt.

– Jag har jobbat i sju år på det här biblioteket och det är så tydligt att det behövs som en mötesplats här i Balltorp, säger bibliotekarie Emma Lindgren, som inte längre jobbar kvar i Balltorp.

Hon framhåller bibliotekets sociala funktion, att många kommer dit för att få en pratstund och att det är ett ställe där folk som bor runt omkring kan träffas och lära känna varandra.

En viktig mötesplats och någonting mycket mer än en plats att låna och läsa böcker. Så resonerade de flesta under mötet.

– Det är precis det här vi vill ha reda på från er: vad finns det för andra verksamheter, vad har ni, när och vilka är målgrupperna? frågade Karin Vedlin mötesdeltagarna.

Vedlin förklarade att kultur- och fritidsnämnden har tittat på statistik som visar att Balltorps bibliotek har ett lågt antal utlånade böcker per person men däremot är aktiviteten bland den högsta i kommunen.

– Det är ändå just böckerna och biblioteket som bundit oss samman från början, så det är inte heller ett annat uppehållsrum vi behöver, säger Ing-Britt Rensfelt.

Hon är initiativtagare till arbetet mot stängningen och är sedan många år engagerad i olika verksamheter där, bland annat en bokcirkel och ett stickcafé.

– Vi har deltagare från 13 till 76 år i stickgruppen, det är nog ganska unikt. Och bokcirkeln får man stå i kö för att få plats i, säger Ing-Britt Rensfelt.

Mötesdeltagarna ifrågasatte varför det är just biblioteksverksamheten som staden behöver spara in på. På det svarade Karin Vedlin att det är det uppdraget som kultur- och fritidsnämnden har fått på sig.

Slutligt beslut i frågan om Balltorps biblioteks framtid väntas tas i juni.

Jennifer Hajdic

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar