Lärarna på två skolor ska få assistenter

Politikerna sa slutligt ja. Därmed är det nu helt klart att lärarassistenter införs på försök i två skolor i Mölndal….