Lärarna på Lindevi slutar i protest

Lindeviskolan har i 26 år varit räddningen för elever med hög skolfrånvaro. Nu ska den förändras i grunden, och inte…