Lärarnas ansvarsnmämnd håller inte med Skolinspektionen om att läraren bör meddelas en varning. Arkivfoto: Annelie Ivarsson Moran

Lärare varnas inte efter anmälan om mobbning

En förälder anmälde att läraren vid en skola i Mölndal mobbat sonen vid flera tillfällen. Skolinspektionen tyckte att läraren skulle få en varning, men Lärarnas ansvarsnämnd håller inte med.

Läraren anmäldes av elevens föräldrar till Skolinspektionen under våren 2016. I sin anmälan skickade man med filmklipp som eleven filmat med sin mobil. Enligt Skolinspektionens utredning har läraren vid flera tillfällen kränkt och trakasserat en elev bland annat genom att flera gånger sagt att eleven har en diagnos och har ställt frågor om elevens sexuella läggning ”i syfte att skapa en humoristisk situation”.

Eleven har mått dåligt och hamnat i en utsatt situation, skriver Skolinspektionen. 

Ansvarsnämnd inte med på noterna

Skolinspektionen yrkade att meddela läraren en varning. Man ansåg i sin utredning att filmerna visat att lärarens omdöme brustit och att han har ett gränslöst förhållningssätt gentemot eleverna som är problematiskt. 

Läs mer: Lärare riskerar att varnas efter anmälan om mobbning

Lärarnas ansvarsnämnd håller dock inte med Skolinspektionen och har beslutat att inte ge läraren någon varning. De finner inte att utredningen ger stöd för Skolinspektionens slutsats att läraren ska vara mindre lämpad att bedriva undervisning.  De anser också att filmerna är tagna ur sitt sammanhang och har dålig ljudkvalitet. Vidare skriver de i sitt beslut att det inte finns något i utredningen som visar att eleven tagit illa vid sig. 

Vill ha högt i tak

Läraren har också motsatt sig Skolinspektionens yrkande. Han menar, enligt utredningen, att det är viktigt att möta elever där de är i livet och som personer och att det görs genom att bygga relationer med eleverna och ha humor och högt i tak. För att möta eleverna och få deras acceptans måste man ibland anamma deras ordval, menar läraren.

Han anser också att han hade en mycket god relation till den anmälande eleven och att det aldrig framgick att eleven inte trivdes eller kände sig kränkt förrän anmälan kom. Läraren har också fått stöd från skolans rektor. 

DO tar inte upp fallet

Skolinspektionen lämnade även över uppgifterna om kränkande behandling och eventuella trakasserier till Diskrimineringsombudsmannen. DO:s pressansvarige Carl Lundstedt har dock meddelat att DO beslutade att inte ta upp fallet. 

Linus Annlöv

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar