Lär barn och vuxna att säga stopp

Tre ska bli noll tog nyligen fram ett verktyg för att prata om barns integritet. Nu tar förskolechefen Naomi Jonas chansen att sprida kunskapen i Mölndal.

Retorikern Elaine Eksvärd och projektledaren Linda Grådal lanserade nyligen kampanjen Tre ska bli noll, som syftar till att inga barn ska utnyttjas sexuellt. Då såg Naomi Jonas, chef för Bosgårdens förskolor, en möjlighet att sprida kunskap om barns integritet vidare ut i kommunen. 

– För mig är det jätteviktigt att arbeta med barns integritet och inte bara göra saker över huvudet på dem, säger hon.

Att lära barn hålla upp sin hand och säga stopp, att inte låta tillfälliga vikarier byta blöja, tidigt lära barnen klara sin hygien, begränsa vuxentillgången till rum som toaletter och skötrum och en strikt fotopolicy. Det är några av de saker som hon arbetar med för att skydda och stärka barns integritet, berättar Naomi Jonas. Hennes pedagoger gör också av en rad övningar med barnen, det kan exempelvis vara att de lär sig uttrycka och tolka känslor.

– Barnen förstår väldigt snabbt. Även om de inte pratar riktigt. De pratar och tecknar känslorna tidigt, säger Naomi Jonas och tillägger att det är viktigt att lära barnen att inte gå över integritetsgränser, nu eller senare i livet. 

Samma rutiner i hela kommunen

Nu kommer hon, tillsammans med andra förskolechefer, att arbeta fram ett dokument som kommunala Mölndalsförskolor kan utgå från och sammanfoga med sina nuvarande rutiner. Och de kommer att ta hjälp av Tre ska bli nolls material.

– Det är ett tydligt material och om man skriver på och arbetar med det så kan man synliggöra kompetensen på en förskola. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet, för det har organisationen här gjort. Men man får inte tro att det räcker med att bocka av punkterna i materialet, det är otroligt viktigt att lyfta frågan och att arbeta med den på förskolan, men också i hemmet, säger Naomi Jonas.

Projektledaren Linda Grådal berättar att Tre ska bli noll väljer att vända sig till förskolor och tillhörande föräldrar istället för befattningshavare för att få till en snabb förändring.

”Inte tid att vänta”

– Vi hade nog alla kunnat enas, alla vårdnadshavare och alla i förskoleverksamheten, att det hade varit helt fantastiskt om det tas beslut uppifrån, från Skolverket eller Skolinspektionen, istället. Men vi har inte tid att vänta, säger hon.

Linda Grådal tillägger att det inte går att luta sig tillbaka bara för att det finns vissa regelverk och nämner händelsen i Torslanda som Göteborgs-Posten nyligen rapporterade om, där en kriminellt belastad man vikarierade på en förskola, trots regler om att utdrag ur belastningsregistret.

– Det finns studier som visar att man redan i ung ålder ska börja prata med barnen om integritet. Vi ser att övergreppen går ner i åldrarna, säger hon och berättar att förskolebrevet ska fungera som ett verktyg för föräldrar och förskolor för att diskutera barns integritet, samtidigt som det ska sätta ett socialt tryck uppåt mot politiska beslut.

Annelie Ivarsson Moran

annelie.ivarsson@molndalsposten.se

031 – 86 84 25

Fakta

Till föräldrar

Hjälp barnet få en sund och nyanserad bild av kroppen, närhet och sexualitet.

Var tydlig med att närhet är något bra och värdefullt. Förklara samtidigt vad som är fel och förbjudet.

Förklara att det alltid är okej att berätta om något hänt och att man själv får välja vem man vill prata med.

Om du har svårt att hitta tillfälle, passa på att ta upp ämnet i samband med att media rapporterar om det.

Källa: ”Stopp min kropp”, Rädda barnen

Tre ska bli noll

Namnet syftar på siffror som visat att tre barn per klass, med 30 elever, utnyttjas sexuellt, statistiken har nu uppdaterats och visar att sex barn per klass utnyttjas.

Tre ska bli noll har samarbetat med kriminolog, psykologer och förskolor för att ta fram ett förskolebrev, där föräldrar uppmanas att skriva under och ge till barnens förskolechef.

I brevet listas bland annat tio förebyggande rutiner som förskolorna kan implementera, exempelvis integritetsövningar och porrfilter.

På deras hemsida finns en karta med alla Sveriges förskolor och de som har anammat riktlinjerna ska få en blå prick.

Tre ska bli noll är ett aktiebolag med vinstutdelningsbegränsningar – det vill säga överskott ska återinvesteras i verksamheten.

Källa: treskablinoll.se