”Långt från grönska och fritt solljus”

Så ligger den där då, Mölndals stenstad, innerstaden kallad. Höga hus, tätt, tätt. Låglänt mellan berg och trafikleder, med stadens…