Läkarbesöket näst billigast i landet

Förutom Sörmlands läns landsting som har gratis läkarbesök i primärvården är Västra Götalands-regionen fortfarande det landsting eller den region i…