”Lägre kunskap om landstingsvalet”

Trots att den stora valfrågan om sjukvården styrs av regionen så har landstingsfrågorna svårare att nå ut till väljarna menar…