Bo Thunholm är grundvattengeolog på SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. Foto: Julio C Gonzalez. Övriga foton är arkivfoto.

Låga grundvattennivåer kan ge vattenkris

Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. I Mölndals kommun ligger grundvattennivåerna under det normala. 

Det är just nu låga eller mycket låga grundvattennivåer på många håll runt om i landet och flera kommuner, bland annat Halmstad och Laholm, har infört bevattningsförbud för sina kommuninvånare. Risken finns att vattenförsörjningen i sommar är i farozonen, om det inte kommer stora mängder nederbörd under våren som gör att nivåerna kommer upp till ett normalt utgångsläge inför den varma årstiden. 

Matematiska beräkningar från SMHI och SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, visar att grundvattennivåerna ligger under normal nivå i hela Mölndals kommun. Det gör det även i stora delar av Göteborgsregionen medan det längre in i landet och vid vid stora områden på östkusten är grundvattennivåer mycket under det normala. 

– Det är ingen akut fara i Mölndal, det finns inga extremt låga nivåer så vitt vi kan se. Det är ett tillfredsställande utgångsläge inför sommaren men det skulle inte skada med mer nederbörd under våren, säger Bo Thunholm, grundvattengeolog på SGU. 

Under sommaren 2016 uppstod det grundvattenbrist i stora delar av landet, men framförallt sydöstra Sverige var drabbat. 

Det är framförallt boende som har egen brunn och som tidigare haft problem med vattenbrist som bör var särskilt observanta och se över sin konsumtion.

– För den som har eget vatten eller grunt grävda brunnar kan det vara problematiskt, säger Bo Thunholm.  

Emma Hellström

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar