Kyrkan slår larm om stort behov av mer gravmark

Det behövs fler gravplatser i Mölndal och kyrkan föreslår Fässbergsdalen. Det är dock inte aktuellt eftersom ett planarbete pågår i området. Staden ska nu hitta en annan lämplig plats.

Mölndals pastorat ansvarar för begravningarna i tre av fyra församlingar i kommunen. I en skrivelse till Mölndals stad framgår att en yta på 157 000 kvadratmeter behövs för att säkra gravbehovet de närmaste 25 åren. Svenska kyrkans förslag är ett område i Fässbergsdalen som gränsar till Änggårdsbergen och Eklanda och som nu är åkermark. Marken ligger i anslutning till Fässbergs kyrkogård.

Ur Mölndals stads synpunkt är denna placering inte aktuell.

– Det pågår ett planarbete i området, säger kommunalrådet Marcus Claesson (L) som är ordförande i plan – och exploateringsutskottet.

Bland annat har man under många åt utrett möjligheten att bygga bostäder i området. Fässbergsdalen är dessutom förbindelselänk i ett planerat grönstråk från Slottsskogen och Änggårdsbergen till Sandsjöbacka. I diskussionerna ingår också en ekodukt över Söderleden, ännu finns dock inga pengar avsatta för denna.

Med tanke på att Mölndal växer och invånarna blir allt fler är frågan om var de ska kunna begravas betydelsefull.

– Det här borde vi ha funderat över långt tidigare, för det blir inte så lätt. Det är många kvadratmeter de säger sig ha behov av, säger Marcus Claesson. 

Nu ska en lokaliseringsutredning göras.

Är det viktigt med gravplatser centralt?

– Nej inte nödvändigtvis centralt, men vi måste ju ha dem och min utgångspunkt är att det ska finnas i varje kommundel.

Lotta Nyvall

lotta.nyvall@molndalsposten.se

Gravmark

Begravningsplatser i Mölndals pastorat: Fässbergs kyrkogård, Kikås kyrkogård, Kållereds kyrkogård, Livereds begravningsplats.

Dessutom har Lindome församling en kyrkogård, men den ansvarar inte Mölndals pastorat för. 

Omkring 500 personer avlider i Mölndals stad varje år.

Källa: Svenska kyrkan, Mölndal