Kylan från berget ska svalka gallerian

I går, onsdag, invigdes den första fjärrkyla-anläggningen i Mölndal. Den ska bland annat garantera ett bra inomhusklimat i nya gallerian.

Hittills har efterfrågan på kylan varit över förväntan. I dagsläget är det bara SCA-huset som är anslutet men avtalen med den nya gallerian och Scandic är redan klart och man för diskussioner med sjukhuset.

– Vi har redan sålt väldigt bra, säger Christian Schwartz, vd på Mölndal Energi.

Syftet med anläggningen är att istället för att varje fastighetsägare skaffar sitt eget kylaggregat kan de köpa tjänsten från Mölndal Energi.

– Det som är så stort är att det är en helt ny infrastruktur i Mölndal. En satsning som kommer att gälla lång tid framöver. Kylan är ett komplement till dem som vill ha hög konformt och jämn temperatur inomhus året runt.

Anläggningen på Frölundagatan har funnits länge.

– I berget där hade vi våra pannor för den första fjärrvärmen i kommunen 1964.

Att det blev aktuellt att ställa om till kyla just nu hänger samman med omvandlingen av centrum.

– Det blev naturligt i och med vår nya innerstad. Idag har man helt andra krav på kvalité och komfort än tidigare och kräver att det ska vara behagligt inomhus året runt, säger Christian Schwartz.

Han tror inte att den nya anläggningen kommer att räcka till.

– Om efterfrågan fortsätter som den börjat kommer vi att behöva hitta ett ställe till inom en tioårsperiod, för då är kylan i berget slut. Vi har redan börjat titta på en placering nära E6:an mellan Mölndals innerstad och Forsåker.

Lotta Nyvall

031-86 84 25