Kritik för duschar utan lås

När inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde en tillsyn på Torrekulla stödboende möttes de av duschutrymmen som inte gick…