Kreativa gatunamn i Pedagogen park

Vad sägs om Skolfrökens gata, Studieplan eller Platsen för den fria fantasin? Det är namnförslag på gator och torg i…