Arkivbilder

”Krävs att villkor kontinuerligt förbättras”

Efter ”Pisa-chocken” för tre år sedan kommer nu trendbrottet. I nya Pisa-undersökningen har de svenska 15-åringarna förbättrats sina kunskaper i både läsförståelse, matte och naturkunskap.

Förra Pisa-resultatet 2012 skapade en stor skoldebatt i Sverige. Då låg de svenska elevernas kunskap i de tre områdena matte, läsförståelse och naturkunskap, under genomsnittet av de deltagande länderna.

Men i dag kom ett trendbrott för Sverige i Pisa-undersökningen. Eleverna har, sedan mätningarna startade 2000, ständigt försämrats. Men nu har det vänt och resultaten har istället förbättrats i alla tre ämnen som ingår i undersökningen. I läsförståelse är det framför allt de lågpresterande eleverna som ökat sin kunskap och Sverige ligger nu över genomsnittet för OECD-länderna i Pisa 2015.

– Vi ser positivt på senaste Pisa-rapporten. För att detta trendbrott ska hålla i sig och fortsätta uppåt så krävs det att villkoren och förutsättningarna för våra medlemmar ute i verksamheten kontinuerligt förbättras, säger Annika Håkansson som är kommunombud på Lärarnas Riksförbund i Mölndal.

Även i matte har resultatet gått upp och där är det både lågpresterande elever som lyft sig och högpresterande elever som blivit fler. Totalt hamnar nu Sverige ungefär på en genomsnittsnivå jämfört med de andra länderna.

I naturvetenskap har de svenska eleverna också lyft sig, men där är resultatet inte statistiskt säkerställt även om det mätbara resultatet nu också ligger på en genomsnittsnivå internationellt sett.

Tittar man på skillnader mellan killar och tjejer så är resultaten liknande i matte och naturvetenskap. Men i läsförståelse så är tjejerna starkare än killarna, men samtidigt så är det också killarna som främst tillhört de lågpresterande och har i och med det lyft sig mest. 

Samtidigt som resultatet har förbättrats generellt bland eleverna så har dock likvärdigheten mellan elever och skolor vad det gäller socioekonomisk bakgrund och resultat istället försämrats och det är också något som Lärarnas Riksförbund reagerat på.

– Bristen på likvärdighet, skolorna emellan, måste tas på största allvar och noga analyseras för att kunna åtgärdas, säger Annika Håkansson.

Pisa är en nationell och internationell undersökning och det finns inga siffror på lokal nivå än så länge. Men Elisabeth Jacobsson som är chef på skolförvaltningen ser positivt på resultatet.

– Alla resultat har vänt och det är naturligtvis roligt. Det är en stor seger för alla våra duktiga lärare och rektorer i Mölndal och resten av Sverige. Nu måste resultaten analyseras lokalt, skriver hon i en kommentar.

Kajsa Lind

redaktion@molndalsposten.se

Fakta: Pisa-undersökningen

PISA (Programme for International Student Assessment) är världens största elevstudie och är ett OECD-projekt. I studien deltar både OECD-länder och icke OECD-länder. Den undersöker förmågor inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Den första Pisa-studien genomfördes år 2000. Sedan dess genomförs studien vart tredje år.

I Pisa 2015 deltog totalt 536 000 femtonåriga elever vilket representerar över 26 miljoner femtonåringar i de 72 ländernas skolor. I Sverige deltog nästan 5 500 elever från 202 skolor. De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs 9.

I Pisa mäts bland annat elevernas förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang, förstå processer, tolka information och lösa problem. Men också rektorers uppfattning om hur undervisningen organiseras, lärandemiljö, lärarnas kompetens och engagemang samt elevernas inställning och beteende.

De svenska elevernas resultat i Pisa-undersökningen har försämrats sedan starten 2002. 2012 låg resultaten i alla tre kunskapsområden ungefär 0,7 standardavvikelser under landgenomsnittet.

Källa: Skolverket

Relaterade artiklar
Fler artiklar