Kraftig prishöjning för ungdomsmottagningen

När ett nytt avtal för ungdomsmottagningarna i regionen skulle göras höjdes kostnaderna för Mölndal kraftigt. Efter flera turer ser parterna…