Kraftig ökning av gående som skadas i trafiken

Snö på vägen och gropar i gatan bidrar till att människor skadar sig när de är ute och går. Sedan…