Karsten Davidsson på AB Sten Davidsson i Lindome tycker det är för tidigt att uttala sig om hur företaget påverkats av historien med det brasilianska återkallade köttet. Foto: privat och arkiv.

Köttföretaget kritiska till Brasilienhysteri

Brasiliansk oxfilé som pekats ut i en brasiliansk köttskandal importerades av ett företag i Lindome. Företaget själva är kritiska till hur Livsmedelsverket hanterat ärendet.

Det var i förra veckan som det blev känt att oxfilé från en anläggning i Brasilien som temporärt hade stoppats av EU importerats till Sverige. Köttet hade importerats av grossisten AB Sten Davidsson i Lindome. Importen gjordes i september 2016. Lindomeföretaget hade dock inte gjort något fel eftersom de köpte in köttet innan handelsförbudet mot Brasilien infördes av EU. Köttet har därefter sålts till restauranggrossister i hela landet som köpt köttet av Lindomeföretaget.

”Inget samband”

Men att denna anläggning skulle arbetat med ruttet och salmonellasmittat kött är felaktigt, menar Karsten Davidsson på AB Sten Davidsson. Det rör sig istället om andra anläggningar i Brasilien som haft dessa problem.

– Det finns alltså inget samband mellan den frysta oxfilén och de rubriker som har synts i media senaste veckan om ruttet kött och salmonella. Anledningen till återkallandet var en försiktighetsåtgärd till dess att brasilianska myndigheter har hunnit kontrollera kvalitetssäkringsrapporterna i det berörda slakteriet, säger Karsten Davidsson och fortsätter:

– Att man gör återkallelse i rådande situation är helt i sin ordning, men att gå ut och insinuera att köttet är ruttet eller salmonellasmittat är helt tokigt. Livsmedelsverkets roll är att se till att konsumenterna skall vara trygga med vad de äter, och att då istället skapa oro över något som inte stämmer är helt fel väg att gå. Ärendet kunde hanterats på ett mycket mera begåvat sätt, menar Karsten Davidsson.

Hur påverkar detta företaget?

– Jag tycker att det är för tidigt att säga. Men jag pratade med en kund idag som sa att han inte ville sälja brasilianskt kött mer.

Hur stor andel av er försäljning rör brasiliansk oxfilé?

– Det är fryst oxfilé och även om det volymmässigt inte är så stor andel så är det en stor del av omsättningen som kommer därifrån.

Tio av de tolv tonnen kött beräknas redan vara uppätna och Karsten Davidsson har inte fått ta emot några klagomål.

På Livsmedelsverket svarar man att de arbetar för att konsumenterna får livsmedel som är säkra. När en kontrollmyndighet får kännedom om att ett livsmedel kan vara felaktigt ska den agera och vidta åtgärder för att se till att samtliga företag som köpt och sålt livsmedlet tar sitt ansvar enligt livsmedelslagstiftningen och drar tillbaka livsmedlet från marknaden.

Följt reglerna

– Det är precis det vi på Livsmedelsverket har gjort. På samma sätt är samtliga livsmedelsföretag ansvariga för att de livsmedel de säljer är säkra att äta och att informationen som ges om dem inte är vilseledande. Om ett företag får kännedom om att ett livsmedel de släppt ut på marknaden kan vara felaktigt ska de omedelbart dra tillbaka det från marknaden, det vill säga återkalla livsmedlet. Det är precis det Sten Davidsson i Lindome AB har gjort, säger Aron Lindén, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Läs mer: Oxfilé i brasiliansk köttskandal spreds via Lindome.

Emma Hellström

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar