Konstkollektivet får tillfälliga lokaler

Grevedämmet har problem med mögel och måste renoveras. Nu ser det ut som att Konstkollektivet får ersättningslokaler på Baazgatan i…