Kommunen satsar på återanvändning av material

Projektet Framtidens Kikås påbörjades 2016 – med målet att utveckla Kikås återvinningscentral till en kretsloppspark. För att kunna planera den…