Kommunen och länsstyrelsen indragen i grannfejd

Ett utdraget grannbråk i Lindome har fått kommunen och länsstyrelsen att tvista sinsemellan. Frågan som kräver ett svar: Vad är…