Fullmäktige klubbade igenom Pedagogen park

I veckan klubbades detaljplanen för stadsdelen Pedagogen park igenom i kommunfullmäktige. Där planeras för 1 100 nya bostäder samt för…