Klick ska ge bättre vård

Med ny teknik ska Närhälsan Krokslätts vårdcentral kunna ta emot dubbelt så många akuta patienter. Efter ett första provår är tanken…