Nu har mässhall- och hotellbygget vid Åbytravet fått grönt ljus av Mark- och miljööverdomstolen. Nils Andréasson, vd, hoppas att de kan sätta igång att bygga redan i vår. Foto: Annelie Ivarsson Moran och Åbytravet

Klartecken för mässhall och hotell

Det blir en mässhall och hotell vid Åbytravet. Det står klart efter att Mark- och miljööverdomstolen avslog överklagandena mot detaljplanen för området.

– Vi har hoppats och trott att Mölndals stad hanterat den här planläggningen på ett korrekt sätt, så vi har gått och väntat på ett positivt utslag, säger Åbytravets vd Nils Andréasson.

Ärendet har gått från kommunen via länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen till den sista juridiska instansen Mark- och miljööverdomstolen, som precis avslagit alla överklaganden. Det är en dom som inte går att överklaga. Under processen har Åbytravet planerat och gjort förberedelser. Nu krävs bara att hela paketet, med kalkyler och avtal, får grönt ljus av travets egen styrelse innan byggstart. Nils Andréasson ser inga hinder kvar på vägen dit.

– Vi hoppas kunna rent praktiskt dra igång detta under våren. Planeringen är att mässhallen och ombyggnationen av entré och så vidare ska vara klart första september 2018, säger Nils Andréasson.

Åbytravet jobbar på en upphandling av hotelloperatör och beräknar att ett hotell kan stå klart under våren 2019. Anledningen är att travet behöver en omdaning för att få mer människor i omlopp och större användning av anläggningen, även då det inte är tävlingar. Men det är även för att hänga med i moderniseringen av Mölndals centrala delar.

– Hela Åby behöver en uppgradering rent miljömässigt. Nu flyttar det in 2 500 människor på Stallbacken och man får till centrum. Det gör att vi inte kan ligga kvar som en historisk anläggning, utan måste hänga med i utvecklingen och få en modern anläggning, säger Nils Andréasson.

Annelie Ivarsson Moran

annelie.ivarsson@molndalsposten.se

031 – 86 84 25

Relaterade artiklar
Fler artiklar