Modulerna som kommunen hoppas att kunna ge Wallenstam möjlighet att sätta upp kan hamna på Ericssons gamla tomt i Lackarebäck. Karta: Openstreetmaps

Kan bli privata moduler i Lackarebäck

Wallenstam planerar att bygga 100 stycken moduler i Lackarebäck med 90 bostäder. En del av lägenheterna kommer gå till nyanlända, resten läggs ut på den ordinarie bostadsmarknaden.

Som Mölndals-Posten kunde berätta förra veckan så har kommunen fört diskussioner med en privat fastighetsägare om att bygga modulbostäder inom kommunens gränser. Nu är det officiellt att det är Wallenstam som Mölndals stad planerar att samarbeta med och att det kan bli på Ericssons gamla tomt i Lackarebäck modulerna hamnar.

– Det sker på förslag från Wallenstam. De har hittat tomten och tycker att ”där skulle vi kunna ställa upp och hjälpa Möndals stad”, säger Håkan Ahlström, stadsdirektör i Mölndals stad.

Han tillägger att det finns flera anledningar till att det blev just den här platsen. Wallenstam har varit intresserade av tomten tidigare och den ligger nära kollektivtrafik, samt relativt nära centrum.

Det handlar om mellan 100 stycken moduler som planeras delas upp i 90 lägenheter, främst ettor men även ett antal tvåor. Wallenstam tar 30 bostäder till sitt hyresbestånd och kommunen hyr resten.

– Vår plan är att det ska bli en bra mix mellan ensamstående kvinnor eller män, familjer och studenter, säger Håkan Ahlström.

Bostäderna hamnar i samma kategori som paviljongerna i Eklanda och Forsåker, både ekonomiskt och i fråga om bygglov. Om allt går enligt plan så får Wallenstam köpa tomten av kommunen och får då ett tioårigt tillfälligt bygglov.

– Det är en dyrare lösning än att få till ett permanent boende. Men det det finns inga permanenta bostäder, så vi är så illa tvungna att ta till en sådan här lösning istället, säger Håkan Ahlström.

Nu har ärendet passerat kommunstyrelsens arbetsutskott och nästa politiska instans är kommunstyrelsens möte den 29 mars, då en avsiktsförklaring ska skrivas. Förhoppningen från kommunens sida är att bygget ska kunna stå klart i september. Därmed kommer Mölndals stad att ha lyckats hitta tillfälliga boenden till alla nyanlända som Länsstyrelsen fördelat till kommunen för 2017, cirka 230 personer.

– Det känns väldigt, väldigt bra. Vi är väldigt tacksamma för alla som har ställt upp, säger Håkan Ahlström.

Annelie Ivarsson Moran

annelie.ivarsson@molndalsposten.se

031 – 86 84 25

Relaterade artiklar
Fler artiklar