Mölndals stad drar igång ett nytt integrationsprojekt. Tanken är att företagare och nyanlända ska kunna mötas på ett enkelt sätt. Arkivfoto: Annelie Ivarsson Moran

”Julkalendern nummer två är ny för Mölndal”

1 december.

Vi frågade xx om varför det är så här typ och så en ingress som är minst 18 ord.

Föräldracirkel på persiska och arabiska, varför då?

– Många föräldrar som kommer till Sverige är väldigt ensamma och har ett behov av att få veta mer om hur kulturen här fungerar och av att få prata med andra om hur det är att leva med barn i Sverige, om vilka normer och värderingar som finns och om sina egna problem och drömmar. Vi sökte egentligen en kursledare för detta och hon som vi hittade kunde arabiska och persiska, så vi hade lite flyt.

Vem vänder ni er till?

– Föräldrar från andra länder med barn från noll till tolv år. Det är Studiefrämjandet som äger materialet till föräldracirkeln Äskade barn som vi använder.

Har ni haft detta tidigare?

– Nej, i Mölndal är det helt nytt. I höst är det ett pilotprojekt som vi har haft lite svårt att marknadsföra. Vi fick skjuta upp starten två veckor, så den började i torsdags.

Signatur

Relaterade artiklar
Fler artiklar