Jag litar mest på den som inte vet allt

KRÖNIKA Vilken kung är god? Vilken religion bär på sanningen? Vilka politiker har rätt? Människan har i alla tider försökt förstå vem och vad de kan lita på. Inte bara för sitt lands bästa, utan också på det personliga planet. Vilket företag vill jag jobba på? Vilka grannar är goda? Vem förtjänar min djupaste vänskap? Vilka personer bör jag lyssna på, när jag vill ha de klokaste råden i min vardag?

Inte sällan aktualiseras dessa frågor när saker och ting i omvärlden gungar till. När vi känner oss osäkra eller rädda. Då blir det lätt att vi ropar efter tydlighet, gärna efter starka ledare som levererar enkla sanningar. Vi har inte kraft och mod att problematisera. Någonting måste göras, snabbt och resolut! Ingen plats för tvekan eller eftertänksamhet.

Ibland går det så långt att det goda i ett samhälle hotas. Mödosamt vunna framsteg för mångfald, öppenhet och jämlikhet riskerar att raseras ganska snabbt. Genvägar som offrar delar av demokratin accepteras. Styrka kommer före sanning, beslutsamhet blir viktigare än klokhet.

I dessa tider blir trovärdigheten det viktigaste ett samhälle har att stå på. Trovärdigheten som har byggts under lång tid och blir vaccinet mot galopperande sjukdomar i samhället. Men att vara ett trovärdigt politiskt parti eller ledare är absolut inte detsamma som att ha alla svar, att vara starkast eller tydligast peka ut vilken väg man skall gå. Trovärdiga ledare är de som förstår problemen och tar dem på allvar, är öppna med att det finns tuffa utmaningar och visar på en vilja att tillsammans med andra arbeta för en förbättring.

Så vem kan man lita på? I valet av alla politiker, kända tyckare, företagsledare och idrottshjältar; vem följer vi, röstar vi på eller hejar vi på? Jag vet i alla fall vem jag skulle följa. Det skulle inte vara en person som alltid är stark, påstår sig ha alla svar, är vackrast eller skriker högst. Jag väljer hellre en som försöker förstå, vill väl, misslyckas ibland och som pratar med mig snarare än predikar för mig. Jag väljer en människa som är trovärdig.

Ge mig en politiker som inte alltid har alla snabba svar, visa mig en företagsledare som vill väl men inte alltid påstår sig kunna allt, bjud in mig till en religiös ledare som ibland säger att andra religioner också bär på sanningen och jag kommer att vara er supporter.

Sårbarhet och ödmjukhet är nämligen för mig inget tecken på svaghet, tvärtom, det visar på självinsikt, styrka och klokhet. Allra helst i kombination med stort engagemang och en rejäl vinnarskalle. Det är för mig nämligen ingen motsättning. Det inger förtroende och det kan jag lita på.

Lars Rundblom

Ordförande i Branäsgruppen, mångsysslare och Kålleredsbo sedan 19 år.