Inget bidrag för bättre belysning

Tekniska nämnden har beviljat drygt 200 000 kronor i extra upprustningsbidrag till ett par vägföreningar i kommunen. Men för att…