Ingen kompensation för uteblivna bostäder

Tätt inpå den tänkta inflytten ströks planerna för bostäder med särskild service på Ekspinnaregatan. För Vård- och omsorgsnämnden betydde det…