Ingen hjälp från kommunen om brunnen sinar

I perioder av extrem torka ligger den med egen brunn illa till. Skulle vattnet sina, kan man inte räkna med…