Ikea-team besöker stadens återvinning

På lördag kommer ett team från Ikea till Kikås återvinningscentral. Under dagen vill de intervjua besökare som slänger ikeamöbler.

Besöket vid återvinningen ingår i Ikeas arbete med att skapa hållbara produkter och syftet är att ta reda på hur mycket ikeamöbler som slängs och få mer förståelse för varför de kastas.

Teamet kommer att vara på plats från klockan nio och vill då intervjua personer som slänger ikeamöbler. Det är givetvis frivilligt att ställa upp på detta. I förlängningen vill företaget hitta sätt så att deras möbler kan återbrukas istället för att kastas.

– Det är viktigt ur klimatsynpunkt att minska avfallet och få fler produkter att få längre liv eller ny användning. Så vi ser det som positivt att Ikea circular vill studera vad som händer med de möbler som företaget säljer genom att besöka vår återvinningscentral, säger Stina Moberg på Mölndals stads hemsida.

Stina Moberg är utredare återanvändning på tekniska förvaltningen i Mölndals stad.

Lotta Nyvall

lotta.nyvall@molndalsposten.se