I år blir det säkrare att gå över gatan

I år har tekniska förvaltningen fem miljoner kronor avsatta för att på olika sätt göra det säkrare för människor som…