Kristdemokraterna är angelägna om att järnvägen byggs ut och föreslår nu att de första delsträckorna på de nya stambanorna finansieras med lån på finansmarknaden istället för via statsbudgeten. Arkivfoto: Tobias Sandblom

Hopp om ny järnväg via Mölndal

Trafikverket bekräftar att pengarna inte räcker till för ny järnväg mellan Almedal och Borås. Med regeringens förslag till infrastruktursatsningar inför de kommande tolv åren, kommer det att ta 40-50 år innan vi har en ny järnväg till Stockholm via Borås. Regeringen har inte majoritet i riksdagen för att få igenom sitt förslag. Därför kommer det att krävas en politisk kompromiss i riksdagen nästa år.

Vårt förslag är att man bryter ut de första satsningarna på nya stambanor genom att finansiera de första delsträckorna på de nya stambanorna med lån på finansmarknaden och inte via statsbudgeten. Ostlänken, Almedal-Borås och Lund-Hässleholm kan därför byggas i en snabbare takt.

När det gäller sträckan mellan Almedal och Borås är det viktigt att man börjar i rätt ände. Den mest lönsamma sträckan är Almedal-Mölndal. När Västlänken är klar 2016 kommer vi att få femminuters-trafik till Göteborg. Nästa naturliga etapp är sedan mellan Mölndal och Landvetter flygplats och slutetappen blir sedan mellan Landvetter och Borås.

KD Mölndal

Relaterade artiklar
Fler artiklar