Lars Gahrn, välkänd Mölndalsprofil berättar om Åbyområdets utveckling från stenåldern fram till nutid. Foto: Privat

”Historiegeni” på besök

SPF Kvarnhjulet

Onsdagen den 22 november höll SPF Kvarnhjulet medlemsmöte i Fässbergskyrkans församlingshem. Trots kyla, snö och slask så blev mötet välbesökt. Nya medlemmar hälsades varmt välkomna.

Dagens gäst och föredragande var Lars Gahrn, ”Mölndals eget historiegeni”. Denna gång berättade han i ord och bild om utvecklingen och människor i Åby-området från stenåldern fram till våra dagar. Han fokuserade sitt anförande kring äldre tiders Åby by och området kring Åbykullen. Vi fick höra intressanta fakta kring äldre tiders lantbruk och trädgårdsmästerier samt om dåtida kändisar som magister Björkstedt, doktor Björk och Buss-Johansson. Lars Gahn berättar på ett mycket inlevelsefullt och engagerande sätt vilket uppskattades av mötesdeltagarna. Han fick dagens längsta applåder. Därefter serverades kaffe och goda smörgåsar. Mötet avslutades med ett lotteri med fina vinster. Nästa medlemsmöte äger rum onsdag den 6 december.

Åke Edman

Relaterade artiklar
Fler artiklar