Hebreiska sånger i Fågelbergskyrkan

Stensjöns församling Vad sägs om att få höra hebreiska sånger? Deltagarna i Stensjöns församlings bibelskola får ibland höra både aschkenasiska (europeiska) och sefardiska (österländska) sånger på hebreiska, framförda av prästen, bibelöversättaren och hebraisten Tony Larsdal, som är master i teologi och magister i språkvetenskap. Komminister Anna Sophia Bonde leder bibelskolan och håller vissa av föreläsningarna själv. Till andra inbjuder hon framstående experter, bland dem Tony Larsdal, som har läst hebreiska i Jerusalem och då även lärt sig sjunga. Hur låter det? Så undrar nog läsekretsen. Till detta kan svaras, att de aschkenasiska (europeiska) sångerna på hebreiska nog skulle kunna ha en chans i melodifestivalen, men att de sefardiska (österländska) är så främmande till både språk och melodier, att de nog skulle bli utslagna i en tidig tävlingsomgång. Hela Gamla testamentet i Bibeln är skrivet på hebreiska. En föredraghållare har alltså stor fördel av att vara hebraist. Tony Larsdal är dessutom väl insatt i de olika bibelböckerna genom sitt arbete med Svenska Folkbibeln.

Svenska Folkbibeln vill erbjuda en så ordgrann översättning som möjligt. Man vill undvika att vara vad man kallar parafraserande eller med andra ord omskrivande. Översättaren skall inte låta sin tolkning av budskapet styra eller påverka översättningen. Tolkningen av innehållet överlämnas i stället åt bibelläsaren. I sina förklaringar till bibeltexterna vill man lyfta fram Bibelns eget budskap och inte andras uppfattningar om Bibeln. Dessa grundprinciper har lett till ett omfattande detaljarbete med texten. Tony Larsdal är fullsprängd med detaljkunskap och har mycket att meddela.

Tack vare jämförelser mellan olika bibelöversättningar kan den enskilde komma närmare grundtextens innebörd, fastän läsaren inte själv kan hebreiska. Under föreläsningarna i Fågelbergskyrkan jämför bibelskolans deltagare flitigt de olika översättningarna med varandra: ”Vad står i din översättning? ” – ” Vilken översättning har du?” – ” Har du Bibel 2000 eller Svenska Folkbibeln?” Så låter det allt som oftast. Bibelskolan ger insikter i Bibeln och därutöver en allmän färdighet att läsa innantill och att tolka texter. Man lär sig ständigt nytt. Till allmän förvåning visade sig en av deltagarna i Bibelskolan ha en svensk bibelöversättning ”nuBibeln”, som ingen annan (ännu) hade hört talas om.

Om man vill tränga in i Gamla testamentets böcker, kommer man in i en främmande värld. De bibliska författarna är oss avlägsna i tid, rum och tänkesätt. Språket saknar likheter med våra europeiska språk, som är indoeuropeiska, medan hebreiskan tillhör de semitiska språken. Bibelskolan vidgar deltagarnas vyer och skapar ökad förståelse för andra folk med andra seder och tänkesätt. Detta är särskilt viktigt i våra dagar, då många av våra invandrare kommer från just Österlandet. Bibelskolan började i januari månad och blev en klar framgång. Deltagarna höll på att spränga samlingssalen i Fågelbergskyrkan. Sedan kom coronasmittan. Sedan allvaret med denna smitta har blivit klart för oss, har antalet deltagare på plats tunnats ut, men fortfarande kommer många. Deltagarna trivs tillsammans och känner sig hemma i kyrkan. De, som vill undvika smittorisken, kan ta del av föreläsningarna på nätet. Föredragen spelas in och finns sedan tillgängliga på nätet. Vårterminen 2020 har ägnats åt Gamla testamentet. Höstterminen kommer att ägnas åt Nya testamentet.

Lars Gahrn