Här ska det spelas frisbeegolf – ny bana på Åbykullen

Efter flera önskemål ska frisbeegolfbanan i Åby rustas upp. Fem korgar ska bli nio och banan kommer få riktiga utslagsmärken och skyltar.

– Det behövs för att spela på ett bra sätt, säger landskapsarkitekten Urban Rickardsson.

Det senaste åren har frisbeegolf, eller discgolf som det officiellt heter, fått ett uppsving. Sporten går ut på att med så få kast som möjligt få frisbeen att hamna i en metallkorg. Banorna består oftast av nio eller 18 hål (korgar). Nu ska banan i Åby rustas upp, och det kommer sättas upp korgar i både Åbybergsparken och på Åbykullen.

– Det finns fem befintliga korgar som byggdes tillsammans med en förening för ganska många år sen, men en del av korgarna står lite illa och går inte att använda. För att spela på ett bra sätt behövs det markerade utslagsplatser, säger Urban Rickardsson.

Han är landskapsarkitekt på Mölndals stad, och tror att golfbanan kan få fler att upptäcka parkerna i Åby.

– Vi har fått in många önskemål om just discgolf. Sen är det ett bra sätt att utveckla området, få folk att hitta dit och komma ut i naturen, säger han.

Banan ska starta i Åbybergsparken, som ligger nära Fässbergskyrkan, och gå vidare till Åbykullen. Tanken är att binda ihop grönområdet.

– Men slingan går runt så man kan börja på olika hål. Vi tror att det kommer vara helt klart med skyltning och korgar till våren.

Urban Rickardsson säger att det finns 300 000 kronor avsatta för frisbeegolfbanan. Under 2021 planerar Mölndals stad att genomföra fler åtgärder för att rusta upp parkerna i både Åbybergsparken och på Åbykullen.

– Det är inte helt beslutat än, men vi tittar på fler sittplatser, att utveckla ingångarna till området och göra det enklare att komma dit. Lite såna saker. Sen har vi också funderat på utegymmet ner mot näridrottsplatsen, där kan det bli någon mer utrustning, bättre gångvägar och belysning, säger han.

Elvira Linderot

Om grönområdet

Åbybergsparken ligger i anslutning till Mölndals innerstad och har gångvägar för promenader, utsiktsplatser, gräsmattor och skogsområden med bland annat bok och ek.

Åbykullen ligger mellan Åbybergsparken och Åby näridrottsplats och har gångvägar, vacker natur, utegym och en lekplats.

Det finns flera vägar att komma in till området. Från Storgatan vid Fässbergskyrkan kommer man in norrifrån. Man kan också komma via till exempel Åbybergsgatan eller Katrinebergsgatan.

Källa: Mölndals stad