Här sår de för att mångfalden ska öka

Vallmo, blåklint och åkerkulla. Nu ska den biologiska mångfalden i Mölndal öka. Nu har det såtts ängsblommor i Kulparken med…