Här planeras för nya förskolor

I takt med att staden växer behövs fler förskoleplatser. I Åby är bygget av en ny förskola redan igång och…