Arkivfoto

Har du koll på de nya lagarna?

Nästa år blir det förbjudet att prata i mobil utan handsfree när du kör bil. Dessutom införs den kritiserade flygskatten.

Som brukligt varje nyår inför regeringen ett antal nya lagar och förordningar att införas från och med 1 januari. De lagförslag som väckt mest uppmärksamhet under 2017 är flygskatten och förbudet mot att hantera mobiltelefon i handen under körning.

Från och med 1 februari ändras trafikförordningen så att det blir förbjudet att köra bil och hantera en handhållen mobiltelefon samtidigt. Kanske kan detta få antalet viltolyckor på Hällesåkersvägen och Spårhagavägen att sjunka?

Läs mer: Här sker viltolyckorna i Mölndal

Enligt Transportstyrelsens granskning av antalet trafikolyckor som antas ha ett samband med att föraren distraherats av sin mobiltelefon så är det ganska få olyckor där det går att konstatera att mobilen varit inblandad. Men Transportstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utreda sambandet och nu väljer regeringen att införa förbudet.

Något som varit hett omdebatterat är lagförslaget om flygskatt. Nu kommer den att träda i kraft 1 april 2018. Skatten kommer att delas in i tre nivåer och vara 60 kronor för resor inom Europa, för resor utanför Europa blir resor inom 600 mil blir skattehöjningen 240 kronor och för längre resor tas en skatt på 400 kronor ut.

Skatten kommer att hamna på flygföretaget. Om det sedan tar ut skatten på priset på biljetten återstår att se. Regeringen hoppas att skatten ska ge ungefär 1,8 miljarder kronor per år till statskassan. Anledningen till att regeringen vill införa skatten är att den vill minska ökningen av flygresor för att minska flygets påverkan på klimatet.

Riksnormen för försörjningsstödet, socialbidraget, höjs vilket ska gynna barnfamiljer. För en ensamstående förälder med två barn höjs försörjningsstödet med 570 kronor per månad och för en ensamstående förälder med ett barn blir höjningen 70 kronor per månad.

Barnbidraget och studiebidraget höjs också med 200 kronor i månaden från 1 mars i 2018. Höjningen av studiebidraget för mars-juni betalas ut retroaktivt i juli 2018.

Karina Hansson

redaktion@molndalsposten.se

Nya lagar, skatter och förordningar från 2018

I budgetpropositionen förslås höjd skatt på investeringssparkontot 0,25 procent på sparandet. De nya bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2018.

Barnombudsmannens anmälningsskyldighet ändras. Från och med 1 januari 2018 ändras offentlighets- och sekretesslagen så att Barnombudsmannen går samma möjligheter som socialtjänsten att bryta sekretessen och anmäla om barn far illa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En ny brottsrubricering införs – olaga integritetsintrång. Från 1 januari 2018 blir det straffbart att göra intrång i någons privatliv genom att sprida vissa sorters bilder och uppgifter som kan medföra allvarlig skada för den som bilden rör.

Från den 1 januari 2018 kommer vapenlagen att skärpas så att den som grips med ett skarpladdat vapen eller en handgranat häktas direkt i avvaktan på rättegång.

Nytt regelverk för etablering av nyanlända träder i kraft 1 januari 2018. Syftet är att påskynda och underlätta vissa nyanländas etablering i samhällslivet och på arbetsmarknaden.

Reglerna kring användning av drönare lättas. Bland annat kommer alla drönare som väger upp till 150 kilo kommer att omfattas av samma regler och tillståndskravet på drönare under sju kilo tas bort. Reglerna gäller från 1 januari 2018.

I januari 2018 inrättas Jämställdhetsmyndigheten. Myndigheten ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd för att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål. Ett av delmålen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Myndigheten kommer att ha sitt säte i Göteborg.

Källa: Regeringen

Relaterade artiklar
Fler artiklar