Ny gång- och cykelbana planeras

Planerna på att piffa till Krokslätts parkgata har funnits i flera år. Nu ska kommunen skrida till verket.


– Vi håller på att starta upp det här projektet, säger Erika Mattsson på Tekniska förvaltningen i Mölndals stad.

En av de första skisserna på hur gatan skulle kunna förändras kom för tio år sedan. Av någon anledning stannade projektet upp, men nu är det igång igen och några av ursprungsförslagen finns med.

Det handlar om att göra en gång- och cykelbana på Krokslätts parkgata från Friggagatan till Grågåsgatan, alltså en sträcka på en kilometer ungefär. Växter, eventuella träd, belysning och övriga estetiska och trafiksäkerhetsmässiga åtgärder kommer också att ses över i samband med detta.

– Vi kommer ta fram ritningar under året och framåt årsskiftet hoppas jag att vi har en tydligare bild av hur det kommer att se ut.

Vad ligger budgeten på?

– Budgeten är inte satt än men runt tio miljoner kronor skulle jag tippa på. Det är en tidig uppskattning.

Kommer det här vara färdigbyggt till nästa sommar?

– Det hade varit optimalt men det kan jag inte svara på. Vi ska börja med att göra färdigt handlingarna och utformningen och sedan hoppas vi kunna börja bygga så tidigt som möjligt nästa år, säger Erika Mattsson.

/MP