Arkivfoto

Här är de populäraste namnen i Mölndal

Statistiska centralbyråns namnstatistik, som visar de populäraste namnen på nyfödda barn 2017, publicerades under onsdagen. I Mölndal är det jämnt skägg mellan olika namn.

Alice och William är de populäraste namnen på svenska barn födda i fjol. Att Alice är i topp är knappast något nytt, för fjärde året i rad toppar namnet SCB:s lista. William var trea 2016, slaget av Lucas, men återtog tronen som etta under 2017.

Bland de nyfödda Mölndalsbarnen ser det lite annorlunda ut. Av alla födda flickor från kommunen hittas Agnes och Olivia i topp – sju namngavs så.

Även bland pojkar är det en delad topplacering – Oliver och William namngavs nio nyfödda i Mölndal till.

I Västra Götaland toppar, likt rikslistan, Alice också då 141 flickor gavs det namnet. Liam var populärast bland pojkar, 163 namngavs så.

Notera att alla stavningar av ett namn räknas som samma namn, i SCB:s sammanställning.

Anthon Näsström

redaktion@molndalsposten.se

De vanligaste tilltalsnamnen bland nyfödda flickor

Mölndal:

1. Agnes, Olivia (7 st)

2. Emma, Clara, Wilma (6)

Sverige:

1. Alice (888 st)

2. Alicia (675)

3. Olivia (634)

De vanligaste tilltalsnamnen bland nyfödda pojkar:

Mölndal:

1. Oliver, William (9 st)

2. Adrian, Leon, Ludvig (7)

Sverige:

1. William (941)

2. Oscar (896)

3. Liam (823)

Relaterade artiklar
Fler artiklar