Grevedämmet – en grön idyll mitt bland industrierna

Man hade nära till naturen överallt i Mölndals Kvarnby. Denna industriort var mycket långsmal i och med att bebyggelsen följde…