Fortsatt sparsamt med vikarier

Skolnämnden har haft problem med att uppnå en budget i balans. Nu går det dock åt rätt håll, så någon…